Inskrivningsvilkor

Följande kriterier tillämpas:

  • Ålder och klass: 6 till 9 år, åk 1 (CP) till åk 4 (CM1)
  • Båda föräldrarna är aktiva (arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande)
  • Ansökan måste godkännas av hemkommunen

Fritids har tillstånd att ta emot högst 185 barn. Inskrivningen på Fritids sker separat och ska ej förväxlas med inskrivning i Lycée Français Saint Louis. Det finns i dagsläget en väntelista.

Väntelistans regler

Lediga platser delas ut i kronologisk ordning enligt inskrivningsdatum på väntelistan i mån av plats i respektive åldersgrupp . Prioritet ges till:

  1. Barn inskrivna på Lycée Français Saint Louis
  2. Barn som har syskon som är redan inskriven på Fritids Saint Louis (syskonförtur)

Inskrivning på väntelistan

Om ni tackar nej till platsen eller om barnet inte har rätt till fritidsplats vid den tidpunkten när fritids erbjuder plats till barnet, får hen finnas kvar på väntelistan. Fritids kommer inte att erbjuda plats tills att ni kontaktar oss och presenterar dokumenten som styrker att ni fyller de kriterier intagning på fritids.

När ni gör detta kommer fritids att erbjuda plats igen i mån av plats. Första inskrivningsdatum på väntelistan används som kronologisk referens.