Anmälan på fritids väntelistan

Från vilket skolår behöver barnet platsen?
I vilken årskurs kommer barnet att gå vid angivet skolår?
  Barnet
Förnamn
Namn
Personnummer eller födelsedatum
  Förälder 1
Förnamn
Namn
Personnummer eller födelsedatum
Bostadsadress
Postkod
Ort
Land
Hemtelefon
Mobil
Epost adress
  Förälder 2
Förnamn
Namn
Personnummer eller födelsedatum
Bostadsadress
Postkod
Ort
Land
Hemtelefon
Mobil
Epost adress