Öppettider

Fritids aktuella öppettider är:

– Från skolans slut till kl.18:30 alla veckodagar

– Från kl. 07:30 till kl.18:30 under loven

Fritids kan anpassa öppettiderna efter behov inom ramtiden för Stockholms stad

– Varje veckodag från skolans slut till kl.18:30 under skolperioder

– Varje veckodag från kl.06:30 till 18:30 under loven

Vid behov av fritids utanför de ordinarie tiderna, kontakta fritidsföreståndare Isabelle Schüssler