Fritids

Fritids är öppet för barn mellan 6 och 9år och som går åk 1 (CP) till åk 4 (CM1). Barnens eftermiddag delas upp mellan läxläsning, mellanmål och aktiviteter. Under skollovet är barnen omhändertagna hela dagarna på vardagarna. Antalet barn som Fritids kan ta emot är begränsat till 185 barn. Att få en plats i skolan innebär ingen garanti att få en plats på fritids. Det finns redan en väntelista.