Klagomål

För att lämna klagomål

  • Prata i första hand med personal i barngruppen
  • Om problemet kvarstår, kontakta fritidsföreståndaren Isabelle Schussler
  • Skulle problemet inte lösas kan ni kontakta Fritids styrelse:

Vid anonyma klagomål hänvisar vi till fritidsverksamhetens brevlåda vilken sitter på dörren till fritidsverksamhetens kontor. I denna kan man lämna anonyma klagomål när som helst.

Klagomål som kommer tas upp senast under kommande veckomöte. Föräldrar får ett svar efter högst två veckor.