Lägesrapport om väntelistan

För närvarande står ett stort antal barn i kö för plats på Fritids Saint Louis. Föreningen har som mål att alla elever som är i behov av fritidsplats också ska få det. Tyvärr medger dock Skolinspektionen i Stockholm inte att antalet fritidsplatser ökas baserat på de lokaler som Fritids förfogar över. Situationen försvåras av att också LFSL lider stor brist på lokalyta, varför den tillgängliga ytan inte enkelt kan ökas. En dialog pågår fortlöpande med skolan om möjligheterna att hitta en lösning.