Föräldraavgift

 

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Du betalar maxtaxa om ni i hushållet tjänar 45 390 kronor i månaden eller mer.

Du börjar betala avgift från och med det datum då platsen blir tillgänglig. Om du får platsen i mitten av månaden behöver du inte betala för hela månaden. Du betalar för 12 månader per år. Om din familj har skulder på obetalda barnomsorgsavgifter får ni ingen plats.

Avgiften för fritidshem påverkas av hur många barn i familjen som går på fritidshem, och även av hur många barn i familjen som går i förskola.

  • Yngsta barnet: 2 % av inkomsten, max 908 kr/månad
  • Näst yngsta barnet: 1 % av inkomsten, max 454 kr/månad
  • Nästkommande barn: 1 % av inkomsten, max 454 kr/månad
  • Från det fjärde barnet: ingen avgift

Om du inte lämnar en inkomstuppgift, eller om dina uppgifter inte går att kontrollera, får du betala maxavgiften